Praktische gespreksvoering

Wim Donders 9789047300120 | 1e druk, 2007
Budh

Literatuur

Brouwer, Y. & D. (2000). Het abc van nlp. Deventer: Kluwer.

Derks, L., & Hollander, J. (2003). Essenties van nlp. Sleutels tot persoonlijke verandering. Utrecht: Servire.

Donders, W.A.J. (1997). Kiezen vanuit concreet gedrag, de hsf-methode bij het keuzegesprek. In: Handboek voor Studie- en Beroepskeuzebegeleiding. Alphen aan den Rijn: Samsom. Na bewerking opnieuw verschenen in: Toolkit vo/bve, De leerling in ontwikkeling, 2003, update 4. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Donders, W.A.J. (1997). hsf-methode: gericht gesprekken voeren. In: Methoden, technieken en analyses voor personeelsmanagement, 42. Deventer: Kluwer.

Donders, W.A. (2004). Eugene Heimler. In: Leren in ontwikkeling, hrd-tijdschrift, 4, juni.

Durrant, M. (2002). creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school (Fontys oso-reeks nr. 3). Antwerpen/Apeldoorn: Garrant.

Erickson, M. H. (2001). Mijn stem gaat met je mee … , samenstelling en commentaar: Sidney Rosen. Amsterdam: Karnak.

Heimler, E. (1975). Survival in Society. Londen: Weidenfeld.

Hoffman, E. (2002a). Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het topoi-model. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hoffman, E. (2002b). Koersen op eigen kracht, een methodisch kader transculturele hulpverlening. Utrecht: Forum.

Lang, G., & Molen, H.T. van der (2003). Psychologische gespreksvoering, een basis voor hulpverlening (elfde druk). Soest: Nelissen.

Meer, K. van, Neijenhof, J. van & Bouwens, M. (2001) Elementaire sociale vaardigheden (met cd-rom). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Molen, H.T. van der, Kluytmans, F., & Kramer, M. (1995). Gespreksvoering, vaardigheden en modellen. Heerlen/Groningen: Open Universiteit, Wolters-Noordhoff.

Neuteboom, Dr. P.M.C. (1966). Opleiding in gespreksvoering, beschrijving en effectonderzoek, Delft: Meinema.

O'Connor, J., & Seymour, J. (2005). nlp-gids voor optimaal functioneren. Neurolinguïstisch programmeren voor beginners. Haarlem: De Toorts.

Penninx, R., Münstermann, H., & Entzinger, H. (red.) (1998). Etnische minderheden en de multiculturele samenleving. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Pinto, D. (2004). Interculturele communicatie, conflicten en management. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Ready, R., & Burton, K. (2006). nlp voor Dummies. Nederland: Addison Wesley, Pearson Education.

Rogers, C.R., Perls, F., & Ellis A. (1965). Three approaches to psychotherapy 1 (film). Orange, ca: Psychological Films.

sova-groep. (2003). Samen werken, samen leren, Werkboek sociale vaardigheden, theorie en oefeningen (twaalfde druk). Baarn: Nelissen.

Spijkerman, R.M.H. (2005). Loopbaangesprekken. Praktijk en theorie van een ervaren loopbaanadviseur. Zaltbommel: Thema.

Vandamme, R. (2007). Gedragsproblemen van personen en organisaties. Amsterdam: Pearson Education.

Vandamme, R. (2006). Coaching voor iedereen. Deventer: Kluwer.

Vandamme, R. (2003). Handboek ontwikkelingsgericht coachen, een hefboom voor zelfsturing. Soest: Nelissen.

Vrolijk, A. (1998). Gesprekstechniek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Wagenaar, K., & Das, T. (2005). In gesprek met Human Social Functioning, methodische gespreksvoering in begeleidingssituaties. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Watzlawick, P., Beavin, J.H., & Jackson, D.D. (1991). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie (vierde druk). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Informatie over de hsf-methode:

↑ Naar boven